Afholdt arrangement.. Bogø ..Webmaster: Dines Bogø
Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.00 - 19.18. Festsalen, Wiedergården.
Dørene blev åbnet kl. 18.15.


"Ordinær Generalforsamling for 2022." 116 deltagere. Dagsorden med de enkelte punkter kan man se her på side 21-23.

Øl/vand og vin til medlemmerne. Spar Nord, Dragør afdeling var vært denne aften.

Historisk Foening, Generalforsamling, Dines Bogø
Carsten Dinesen Maass blev valgt til dirigent og her får han godtkendt genvalg af bestyrelsesmedlemmer. Formanden, Dines Bogø gør klar til næste punkt og biskop Erik Norman Svendsen er parat til sit causeri efter generalforsamlingen.

Formanden fortalte om: Afholdte foredrag/byvandringer siden sidste generalforsamling. Oversigt her:

7 bestyrelsesmøder. 3 medlemsblade. 468 medlemmer og det er en mindre bruttotilgang. 10 afdøde medlemmer blev mindet.

Lidt over 10.000 kr. i overskud. Kontingent for 2024 fastsat til 175/225 kr. Ingen indkomne forslag. Alle genvalgt til diverse poster.