Afholdt arrangement.
Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00 - 19.35, Kedelhuset, Wiedergården 23.


DLF. Ordinær Generalforsamling og møde.

Dragør Lokalhistoriske Foreningen, Wiedergården, generalforsamling DLF. Ordinær Generalforsamling.
Årlig ordinær generalforsamling og medlemsmøde med turismechef Claus Rex fra Dragør Kommune. Flere fotos fra mødet

Ordinær Generalforamling


Formanden Claus Ehlers bød velkommen og arkivleder Henning Sørensen påtog sig diregenthvervet uden modkanditat. Formandens beretning Claus Ehlers mindes tre afdøde medlemmer og talte specielt om foreningens første formand fra 1995 Kurt Mathisen.

Møder og arrangementer i løbet af 2015 blev omtalt og også, at foreningen i nyere tid har fået 50 nye medlemmer, så vi er 250 stk.

Han fremhævede, at foreningens sekretær fra starten Dines Bogø for anden gang har fået Dragør Kommunes Kulturpris, hvilket også er en anerkendelse af det arbejde, der udføres i lokalhistoriske forening.

Da kasserer Leise Hansen måtte melde afbud til mødet, gennemgik Claus Ehlers regnskab og forsamlingen vedtog en kontingentforhøjelse fra og med 2017 på 50 kr.

I forbindelse med omtale af kommende arrangementer nævnte arkivlederen at 100 års jubilæumsmøde på Kongelundsfortet flyttes fra søndag den 12. juni 2016 til lørdag den 20. august 2016.

Efter valget består bestyrelsen, suppelanter og revision af følgende.

BESTYRELSE
Claus Ehlers
Dines Bogø
Lis Klynge
Marianne Bogø
Renee Schwaner

BESTYRELSESUPP.
Leise Hansen
Kate Kamper Mathisen

REVISON
Else Lykke Madsen
Christian Clausen

Irene F. Larsen, Dragør
Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem Irene F. Larsen, der har stået for regnskab og senest medlemsservice i mange år.Turismechef Claus Rex, Dragør Kommune


Turismechef. Claus Rex
Erhvervs- og turismechef i Dragør Kommune, Claus Rex talte om: "Dragør – når historien er fremtiden?".

Turismechef Claus Rex fra Dragør Kommune fortalte om "Dragør – når historien er fremtiden".

Arbejde i kommunen og kontakt til de mange organisationer i Storkøbenhavn.

Claus Rex lagde vægt bl.a. vægt på, at det er vigtigt at satse på et passende antal af de rigtige turister og ikke på bare et stort antal turister.

Han talte om også om en fælles kalender, der bliver etableret, så man lokalt ikke laver for mange arrangementer samme dag.

Under hele gennemgangen lagde Claus Rex op til debat. Der var mange spørgsmål fra salen om relevante emner med relation til turisme.