Afholdt arrangement.
Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00 - 19.35, Kedelhuset, Wiedergården 23.


DLF. Ordinær Generalforsamling og møde.

Formanden Claus Ehlers beretning:


Dragør Lokalhistoriske Forening. Velkommen og Formandens beretning 2016

Jeg vil på Foreningens vegne byde alle hjertelig velkommen til den årlige generalforsamling i Dragør Lokalhistoriske Forening. Det er dejligt at se så mange, og jeg håber, vi får en god aften. Efter generalforsamlingen skal vi høre Dragørs Erhvervs- og Turistchef Claus Rex, som har kaldt sit indlæg "Når historien er fremtiden".

Som sædvanlig ved vore arrangementer står der drikkevarer til fri afbenyttelse, men det har I vist allerede fundet ud af. Siden Foreningens stiftelse har Kurt Mathisen hvert år budt velkommen til generalforsamlingen, men desværre måtte vi sige farvel til Kurt ved hans alt for tidlige død, den 2. maj 2015, da han sov stille ind efter en alvorlig sygdomsperiode. Kurt Mathisen stiftede Foreningen sammen med Dines Bogø i 1995, og Kurt har gennem alle årene arbejdet utrætteligt for Foreningens ve og vel. Vi må alle sige Kurt en meget stor og varm tak for hans enestående indsats for Foreningen og for Dragør Lokalhistorie, og vi vil mindes Kurt ved et øjebliks stilhed.

Tak.

Endvidere vil vi mindes to andre medlemmer som vi har mistet inden for de seneste måneder. Begge to store personligheder som fik et langt og rigt liv, og som hver på deres måde har bidraget til Dragørs Lokalhistorie. Begge nåede de at runde 90 år. Det er Lods Hans Bach Jeppesen, som døde den 30. december 2015 og kunstmaler Mogens Amdi Thorsen, som døde den 19. januar 2016. Lad os mindes dem begge ved et øjebliks stilhed.

Tak.

Første punkt på Dagsordenen er valg af dirigent. Og bestyrelsen foreslår som vanligt Leder af Lokalarkivet Henning Sørensen til generalforsamlingens dirigent. Er der andre forslag?

Jeg giver ordet til dirigenten.

Formandens beretning:

Dragør Lokalhistoriske Forening har haft et godt år, med en række gode og som altid velbesøgte arrangementer, og vi har haft den glæde, at medlemstallet er øget med 50 nye medlemmer, således at det samlede antal medlemmer i dag udgør 250. Et ganske imponerende medlemstal for en lokalhistorisk forening.

Efter Kurt Mathisens død den 2. maj 2015 overtog jeg posten som formand, efter at jeg i nogle år havde været foreningens næstformand. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen ved den første generalforsamling i 1996, og har siden haft en rigtig god tid i en særdeles aktiv bestyrelse, hvor ikke mindst Dines Bogø som foreningens sekretær altid trækker det store læs. Vi har i det forgangne år ligesom i alle årene haft travlt med mange arrangementer.

Efter sidste års generalforsamling den 10. marts 2015 fortalte Dorrit og Jan Norden om deres liv, og herunder ikke mindst om de dramatiske begivenheder i 1943, hvor de som børn måtte flygte til Sverige, idet besættelsesmagten havde besluttet at deportere de danske jøder til Tyskland, hvor en grum skæbne ventede dem.

Den 21. april havde foreningen i samarbejde med Danmarks Lodsforening en foredragsaften i Havnepakhuset, hvor Leder af Dragør Lokalarkiv Henning Sørensen holdt et interessant historisk foredrag om lodsvæsenet og de mange fyr, som gennem tiden har ledt skibene på vej, og hvor Dragør har haft en vigtig rolle.

Den 19. maj var der arrangeret en sejltur til Drogden Fyr med besigtigelse af den spændende arbejdsplads. Af praktiske årsager var der begrænset deltagerantal, og turen var overtegnet umiddelbart efter tilmeldingsfristens påbegyndelse. Foreningen har flere gange tidligere haft besøg på Drogden Fyr, og interessen er stor for at besøge dette spændende sted midt i Drogden Rende. Så måske kan vi finde anledning til at gentage successen.

Den 9. juni var der byvandring på Dragør Nordstrand, hvor Dines Bogø og Henning Sørensen var guider, og der blev fortalte mange spændende historier af de to kompetente rundvisere. Der var forfriskninger hos Renee Swaner på Ryvej, hvor vi hørte interessante historier, ikke mindst om tiden hvor "Slangepigen Anika" huserede på stedet.

Umiddelbart efter sommerferieperioden den 30. august var der byvandring i Sundbyøster, hvor Henning Sørensen var den kompetente og engagerede omviser, som rundhåndet øste ud af sin interessante viden. Vi fulgte blandt andet de stadig eksisterende spor langs Kløvermarken fra den hedengangne jernbane fra Amagerbro til Dragør. Midtvejs var der kaffe og lagkage på Sundby Sejl, og ikke mindst den gestus betød, at vi fik ti nye medlemmer fra Sundby, som deltog i byvandringen, men ikke var medlemmer i Dragør Lokalhistoriske Forening.

Den 31. august var der en instruktion på Lokalarkivet, hvor Henning Sørensen og Ebbe Kyrø fortalte om den nye app til mobiltelefonen, som kan guide turister og indfødte rundt i Dragør.

Den 27. september på Københavns Befæstningsdag var der rundvisning på Dragør Fort arrangeret af Kystartilleriforeningen, og hvor foreningen gav en hjælpende hånd med. Det var i øvrigt sidste gang Kystartilleriforeningen står for arrangementet, idet deres tilbageværende medlemmer efterhånden har fået problemer med bentøjet. I 2016 gennemføres arrangementet derfor af Dragør Lokalhistoriske Forening, som fremover vil stå for rundvisning og historiske fortællinger.

Den 6. oktober var der et velbesøgt arrangement i Kedelhuset, hvor gåseholder Ole Svendsen fortalte om gæssene og gæssenes historie i Dragør, som indledning til den interessante og stemningsfulde film "Den sidste gåseholder", om livet i Gåserepublikken. En prisbelønnet film, der blandt andet for nogle år siden har været vist i TV. Vort medlem Bent Larsen havde til aftenen medbragt sit udstoppede pragteksemplar af en gase, som blev beundret af alle.

Som rosinen i pølseenden for året 2015 fejrede Dragør Lokalhistoriske Forening 20 års jubilæum ved en reception på Lokalarkivet den 14. november på "Arkivernes Dag".

Der blev holdt festtaler og råbt hurra, og foreningen bød på vin og hjemmebagt kransekage. Efterfølgende blev bogen om "Kejserlodsen og hans familie" præsenteret af Henning Sørensen, og det blev en rigtig festlig eftermiddag i det gamle rådhus.

Den 17. november afholdte Foreningen jubilæumsfest på Dragør Fort, hvor der blev serveret Stegt Flæsk ad libitum, holdt festtale og sunget, inden selskabet begav sig til "Østre Spisestue" på Fortet, hvor der blev vist et rigt udpluk af videooptagelsen af årets Dragørrevy, sammensat af Dines Bogø og jeg selv. Revyen havde jo om foråret kunnet fejre sin 90 års fødselsdag, og jubilæumsbogen om revyens historie kunne købes i dagens anledning.

Året 2016 begyndte med et velbesøgt arrangement på Dragør Bibliotek, hvor Foreningen i samarbejde med Dragør Lokalarkiv havde inviteret Tina Høegh Nielsen til at fortælle den interessante historie om kunstnerkolonien i Dragør, hvor en række kunstmalere arbejdede flittigt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Efter foredraget var der rig spørgelyst, og mange af deltagerne kommenterede og spurgte til malerier, de havde hængende i hjemmet fra denne periode.

Som optakt til det senere foredrag i aften "Når historien er fremtiden" kunne en idé for Dragør måske være, at Dragør som et af sine mange kvaliteter kunne fremstå som en værdig pendant til de berømte "Skagenmalere". Ja det var bare en idé. Vort medlemsblad "Kikkenborgen" som udgives i samarbejde med Dragør Lokalarkiv, og hvor Henning Sørensen sammen med Foreningen er flittige skribenter, udkommer fire gange om året. Bladet udkommer normalt på 12 sider, men jubilæumsnummeret i november var dog på hele 32 sider. I anledning af jubilæet havde bladet gengivet en række markante artikler fra årene, og hvis nogen ikke har fået et eksemplar, så tror jeg vi har nogle ekstra at tage af.

Vi har endvidere også eksemplarer af hæftet "Barn af Engparken", som vi forærer til alle nye medlemmer, så længe lager haves.

Et helt specielt arrangement fandt sted den 20. marts 2015 i Hollænderhallen, hvor en indbudt kreds af kommunen var inviteret i "Dansehallen", i forbindelse med overrækkelsen af "Kulturprisen" til Dines Bogø. Det var en rigtig flot aften med festtaler og Dines Bogø causerede over sit liv og sin tid som mangeårige Dragørborger. Det er i øvrigt anden gang Dines Bogø bliver hædret af Kommunen på denne måde. Og begge gange har det været helt velfortjent. Fra Foreningen og den mange medlemmer skal lyde et stort tillykke med prisen, som du så rigeligt har fortjent. Skal vi give Dines en hånd.

Som afslutning på min beretning vil jeg løfte sløret for et større projekt af lokalhistorisk interesse. Afdøde lods Hans Bach Jeppesen, som mange af Jer sikker kendte, har igennem mere end 10 år skrevet på sine erindringer. Jeg er sidste år kommet tæt ind på livet af Hans Bach Jeppesen, som fyldte 90 år i sommers, og jeg har fået lov til at læse hans erindringer.

Erindringerne har jeg af Hans fået overdraget sidst på efteråret med henblik på udgivelse. Kort før jul overrakte jeg et prøveeksemplar til Hans Bach, som han blev meget glad, rørt og taknemmelig for, og få dage senere den 30. december 2015 døde han efter kort tids hospitalsindlæggelse.

Erindringerne er særdeles velskrevet, af høj litterær værdi, og giver et enestående billede af livet i Dragør oplevet gennem en righoldig barndom, ungdom og manddom, iagttaget af en både nysgerrig og vidende person. Erindringerne bliver i to bind og omfatter næsten 800 siders tekst. Jeg har læst det hele igennem, og jeg var opslugt fra først til sidst.

Hans blev født i 1925, og tidsbilleder og oplevelser fra årene i 1930'erne, 40'erne og begyndelsen af 50'erne er af enestående art.

Det er min ambition at få erindringerne udgivet i løbet af året, og gerne inden sommerferien. Og jeg er sikker på, at det vil interessere mange ikke mindst medlemmerne af Dragør Lokalhistoriske Forening. Så det kan I glæde Jer til.

Tak for Jeres opmærksomhed.