Afholdt arrangement.. Bogø ..Webmaster: Dines Bogø


Tirsdag: 3. marts 2020. Ordinær Generalforsamling.


Festsalen, Wiedergården: Kl. 19.00 - 19.35.


72 deltagere deltog i den ordinære generalforsamling.Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør
Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør
Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør

Formanden Claus Ehlers bød velkommen. Evald Andersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Formanden afgav beretning, illustreret med fotos fra de afholdte arrangementer.

Claus Ehlers takkede for lån af Festsalen og Wiedergårdens frivillige, der altid hjælper med det praktiske. En tak til den øvrige bestyrelse uden hvis indsats foreningen ikke kunne fungere. Kassereren Lis Klynge gennemgik regnskabet. Kontingent for 2021 uændret.

Der var ingen indkomne forslag. Næstformand Dines Bogø, kasserer Lis Klynge og bestyrelsessupplent Kate Mathisen blev genvalgt.

Der var genvalg til revisor Else Lykke Madsen og revisorsuppleant Christian Clausen.

Bestyrelsessuppleant Leise Hansen havde valgt at stoppe. Leise blev takket for de 15 år hun havde været aktiv i foreningen, bl.a. en overgang som kasserer. Ingelise Lund blev valgt som ny bestyrelsessuppelant.

Hanne Kirkeberg takkede bestyrelsen for de mange vellykkede arrangementer. Ole Larsen og Dines Bogø tog fotos og filmede.

Dirigenten og formanden afsluttede. Der blev gjort klar til Bordinghus Spillemænd skulle underholde. Ny Bestyrelse