Afholdt arrangement.
Tirsdag 12. marts 2019. Dragør gamle by og havn som verdens kulturarv.


Kl. 19.30 - 21.00. Festsalen, Wiedergården.
Jan Engell er uddannet arkitekt med speciale i byplanlægning og han har altid set Dragør - den by jeg bor i - som noget helt særligt.

Arkitekt Jan Engell fortalte om Dragør i forbindelse med UNESCO verdenskulturarv.

Vi er kommet et godt skridt på vejen mod international anerkendelse, og Jan Engell tror på det lykkes og han havde glæder sig til at fortælle om UNESCO.

Siden begyndelsen af 2015 har UNESCO-arbejdsgruppen arbejdet på at bringe Dragør gamle by i betragtning som henholdsvis europæisk og verdens kulturarv. Det geografiske område, der ansøges for, afgrænses af Dragør gamle by og havn.

Dragør gamle by og havn er nu den danske stats officielle kandidat til at komme på UNESCOs liste over verdensarv. Den liste kommer man kun på, hvis kulturarven er af enestående universel værdi - intet mindre!

Kommunalbestyrelsen har énstemmigt godkendt at ansøge UNESCO, og det forpligter borgere, politikere og forvaltning fremover.

Vi er kendt med og har mange fine kilder til vores lokalhistorie, men hvad er det enestående ved Dragør set med internationale øjne?

i foredraget kom Jan Engell ind på hvordan UNESCO-arbejdsgruppen ser Dragør i internationalt lys.

Jan Engell, Dragør Blegerstræde, Dragør
Arkitekt Jan Engell. Foto th. viste Blegerstræde - et af de steder hvor byplanen viser sig særlig tydeligt i gadebilledet. Husgavlene træder smukt frem, fordi det nord-sydgående stræde krydser de øst-vestgående gader og husrækker. De fleste af Dragørs huse følger gaderne øst-vest, og her dominerer lange husfacader gadebilledet.

Lokalhistorisk Forening, Jan Engell Lokalhistorisk Forening, Jan Engell Lokalhistorisk Forening, Jan Engell Lokalhistorisk Forening, Jan Engell
Fotos fra foredraget i Festsalen og tak til Jan Engell for et informativt indlæg, der satte flere punkter om det vanskelige emne på plads for de 65 fremmødte medlemmer.
Omtale: Dragør Nyt ... Dines Bogø ... Omtale: Dragør Nyheder.DK