Afholdt arrangement.

Indbydelse til byvandringen ...... Dines Bogø ..... Fotos fra byvandringen ...... Dines Bogø ..... Bryggens internetside


Lørdag den 23. august 2014 kl. 14.00 - 16.30.


Sussie Paddison og Verner Langballe guidede på 2301 Islands Brygge:

Afsluttende med kaffe/brød og spørgsmål i Kulturhuset ved havnekajen:

Islands Brygge
Sammen med Bryggens fotoarkivar Verner så vi en god del af Bryggens nordvestlige område. Tryk på foto.

Formand og fotoarkivar fra Islands Brygge Lokalhistoriske forening og arkiv havde tillrettelagt turen for de 25 tilmeldte medlemmerne fra DLF.

Langs Islands Brygge via Thorshavnsgade ad Njalsgade. Gennem Leifgade til Snorresgade.

Besøg i Hans Tausens Kirke og sluttelig yderligere beretning om de skader, der skete på Bryggen ved RAF-angrebet på B&W den 27. januar 1943.

Der blev udvekslet gaver mellem de to foreninger. Første gang vi havde et fælles møde var i 1997.

Ved kaffen i Kulturhuset var spørgelysten stor og medlemmerne ville gerne komme igen for at se mere af Bryggen. F.eks. Artillerivejkvarteret.