Afholdt arrangement.
Tirsdag den 4. marts 2014ORDINÆR GENERALFORSAMLING kl.19.00 - 19.27.

Lokalarkivar valgt uden modforslag til dirigent.

Formanden Kurt Mathisen fortalte om året 2013.

Mindedes seks afdøde medlemmer.

Orientering om tre bestyrelsesmøder samt mange mails og tlf.møder.

Oversigt med tre byvandringer og tre foredrag samt Befæstningsdag på Kongelundsfortet.

Orienterede om de annoncerede kommende arrangementer:
......Naturpark Amager
......Byvandring på Christianshavn
......Byvandring "Gå med i Lunden"
......Byvandring på Islands Brygge
......Jubilæum Dragør
......Foredrag ved Dorrit & Jan Norden.

Der er udsendt fire medlemsblade i samarbejde med Lokalarkivet.

Takket være sposorsøttte fra Sildens Dag og Sydbank
har foreningen anskaffet projektor og trådløst transportable "minimegafoner" til brug ved byvandringer.

Kassereren Irene F. Larsen gennemgik tallene i det udleverede regnskab.

Uændret kontingent for 2015 vedtaget.

Forslag om at bestyrelsen udvides fra 4 til 5 medlemmer vedtaget. Vedtægter skal ændres.

Bestyrelsessuppleant Leise Hansen indvalgt i bestyrelsen, som ny kasserer.

Kasserer Irene F. Larsen afgår som kasserer, men fortsætter i bestyrelsen.

Else Lykke Madsen valgt til bestyrelsessuppleant.

Hanne Stockbridge afgår som revisor efter mange år. Ny revisor Lis Klynge.

Tom Weihe afgår som revisorsuppleant efter mange år. Ny revisorsuppelant Christian Clausen.

Positiv tilkendegivelse om virkning af transportabel "megafon".

Ønske om genbesøg i VL-terminalen.

Tilbud fra Tom Weihe om et eller flere genbesøg i SAS-museet.NY BESTYRELSE OG REVISION:

Kurt Mathisen (formand)
Claus Ehlers (næstformand)
Leise Hansen (kasserer)
Dines Bogø (sekretær)
Irene F. Larsen (bestyrelsesmedlem)
Else Lykke Madsen (bestyrelsessuppelant)

Lis Klynge (revisor)
Christian Clausen (revisorsuppleant)
Bestyrelse og Revision