Afholdt arrangement.
5. marts 2013. Generalforsamling og foredrag ved Søren Willumsen


Dragør Lokalhistoriske Forening
Tirsdag den 5. marts 2013. Bibliotekssalen, Vestgrønningen 20. Tidl. bibliotekar ved Dragør Bibliotekerne, Søren Willumsen fortalte for en fyldt sal kl. 19.30 - 21.15 om sin tid som bibliotekar i 30 år.Før foredrag blev der kl. 19.00 - 19.28 afholdt generalforsamling. Kun for medlemmer. Genvalg til bestyrelsen og uændret kontingent.

Dragør Lokalhistoriske Forening
Formanden Kurt Mathisen, der her ses
sammen med aftenens foredragsholder,
aflagde beretning.
........................................................................................

DB Dragør Lokalhistoriske Forening
Lokalarkivar Henning Sørensen
var valgt til dirigent.
...................................................................................

DB Dragør Lokalhistoriske Forening
Kassereren Irene Faurschou Larsen
gennemgik regnskabet.