Nye foredrag, møder og byvandringer.. Bogø ..Webmaster: Dines BogøAfholdte arrangementer ..... Dines Bogø .... Visit Dragør ..... Dines Bogø .... Museum Amager


11. oktober 2022. Kystsikring "Før, nu og i fremtiden". Wiedergården. Kl. 19.00-21.00.

Dragør kommunens konsulent Lise Holm fortæller om og viser planer for kystsikring. Bl.a. afsnit om de forskellige typer kyster, der findes langs Sydamager.

For nogle år siden blev planerne gennemgået på flere borgermøder for de berørte langs kysten.

Hvad er den aktuelle sitaution?

Inden afsnittet med nutid og fremtid fortæller Bent Larsen om "fortid". De ældre kendte og ukendte diger. De mange større og mindre oversvømmelser de sidste 100 år.

Hvor lå Vierdiget? Hvor lå Det første Søvangdige?


Kytsikring - Dragør
Hvornår begyndte man at bygge diger på Amager? Hvordan er situationen nu? Hvad sker der de næste 100-1.000 år?

Kytsikring - Dragør
Vierdiget gennem nuværende "Vængekvarter". (Kollage: DB)

Kytsikring - Dragør
Søvang. Eksempel på forslag til kystsikring.Tirsdag den 8. november 2022. Kl. 19.00. Bent Kofoed-Hansen fortæller.


Festsalen, Wiedergården. "Dragør som krigshavn".

Hvad har Vorbasse, "professor Labri" og Dragør med hinanden at gøre?

Tidligere havnefoged Bent Kofoed-Hansen vil i sit foredrag "Dragør som Krigshavn" blandt andet belyse dette forhold.

Guidetur
8. november 2022. "Dragør Fort spillede en vigtig rolle i muligheden for minespærring af Øresund".

Foredraget er en populærhistorisk gennemgang af den rolle Dragør og Dragør Havn har spillet i Danmarks "krigshistorie" helt tilbage fra oprettelsen af Danmarks første lodseri i 1684 med det formål at hjælpe Flådens skibe gennem Drogden.

Yderligere om Dragørs rolle under Første og Anden Verdenskrig op til i dag, hvor Marinehjemmeværnet har deres fartøj BOPA fast stationeret i Dragør havn, som et vigtigt led i farvandsovervågningen og søredningstjenesten.

Foredraget ledsages af en kavalkade af billeder til belysning af emnet.Tirsdag den 31. januar 2023. Kl. 19.00 - 20.30. Festsalen, Wiedergården.

Foredrag af Martin Corfix. "De hvide Busser 1944-45".

Martin Corfix Hvide Busser
Martin Corfix vil også fortælle om Dragørborgere,der blev reddet med De hvide Bussser fra Kz-lejre i Tyskland.

Martin Corfix er cand. teol og sognepræst i Lynge på Sjælland. Han var i en årrekke med i forskningsprojektet "Kirken under besættelsen". I en lang række artikler og foredrag har han belyst danske præster og teologer, som virket i nazismens brændpunkt.

Hitlers oprindelige ordre var, at ingen fange skulle falde levende i de allieredes hænder. Alle gerninger skulle slettes og alle overlevende fanger myrdes. I dette ragnarok lykkedes det i et forunderlig puslespil af svenske, danske og norske aktører at redde 17.300 mennesker. Detaljer om fordraget

Tirsdag den 14. februar 2023. Kl. 19.00 - 20.30. Festsalen, Wiedergården.

Fra "Engene" før Rødtjørnen og Hvidtjørnen blev bygget.

Sydstranden
Ca. 1969. Man skal bygge langs Krudttårnsvej. Annie og Alberts Jensen's døtre Anne og Annette m.fl. fortæller bl.a. om, hvad der lå på "Engen" inden Rødtjørnen, Hvidtjørnen og Store Magleby Strandvej blev bygget. (Foto: Historisk Arkiv, Museum Amager).Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.00 - 19.29.

Ordinær Generalforsamling for 2022.


Festsalen, Wiedergården


Dagsorden med de enkelte punkter følger.Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.30 - 21.00.

Genbesøg af Dragør's tidl. sognepræst Erik Norman Svendsen.


Causeri nr. 2. Festsalen, Wiedergården


Guidetur
Tidl. præst i Dragør og tidl. biskop i København Erik Norman Svendsen fortsætter sit causeri.Efter generalforsamlingen byder vi velkommen til Erik Norman Svendsen, der vil fortsætte sit causeri fra april 2022.

I 1992 blev Erik Norman Svendsen udnævnt til Københavns biskop og tjenesteboligen på E. C. Hammersvej blev udskiftet med Bispegården i Nørregade.

I denne stilling havde biskoppen stadig kontakt med de sogne, hvor han havde været præst. Sundkirken, Brønshøj, Skovlunde og Dragør.

Mange personlige kontakter var blevet etableret.

Erik Norman Svendsen gik på pension som biskop i 2009, men fortsætter som aktiv præst og ikke mindst foredragsholder.

Gennem perioden som biskop og Kongelige konfessionarius (regentens personlige sjælesørger og kongefamiliens præst), har mange hørt og set Erik Norman Svendsen i radio og Tv.

Kom og lyt til mere fra den periode og måske også et par historier, der ikke er almindelig kendt.

Dragør kirke har stillet deres parkeringsplads til rådighed den aften. CV: Erik Norman Svendsen

Tirsdag den 25. april 2023. kl. 19.00. Festsalen. Amagerdragten.


Lisbeth Møller fortæller om dragter og viser detaljer på Marchen Leths dragt.


I 1996 udkom bogen om Amagerdraget skrevet af Lisbeth Møller, Birte Hjorth med fotos af Dirch Jansen.

Amagerdragten - Historisk Forening Amagerdragten - Historisk Forening Amagerdragten - Historisk Forening
Tv: I februar 1993 fortæller Lisbeth Møller detaljer om "Sørgedragten". Midt: Forside fra bogen der udkom i 1996. (Fotos: Dirch Jansen, Museum Amager). Th: Marchen Leth ved Store Magleby kirke ved jubilæet 20. maj 2022. (Foto: Dines Bogø).


Amagerdragt. Hvor mange typer er der? Hvornår blev de anvendt? (Foto: Visit-Dragoer).