Nye foredrag, møder og byvandringer.. Bogø ..Webmaster: Dines BogøAfholdte arrangementer ..... Dines Bogø .... Visit Dragør ..... Dines Bogø .... Museum Amager


Tirsdag den 31. januar 2023. Kl. 19.00 - 20.30. Festsalen, Wiedergården.

Foredrag af Martin Corfix. "De hvide Busser 1944-45".

Martin Corfix Hvide Busser
Martin Corfix vil også fortælle om Dragørborgere,der blev reddet med De hvide Bussser fra Kz-lejre i Tyskland.

Martin Corfix er cand. teol og sognepræst i Lynge på Sjælland. Han var i en årrekke med i forskningsprojektet "Kirken under besættelsen". I en lang række artikler og foredrag har han belyst danske præster og teologer, som virket i nazismens brændpunkt.

Hitlers oprindelige ordre var, at ingen fange skulle falde levende i de allieredes hænder. Alle gerninger skulle slettes og alle overlevende fanger myrdes. I dette ragnarok lykkedes det i et forunderlig puslespil af svenske, danske og norske aktører at redde 17.300 mennesker. Detaljer om fordraget

Tirsdag den 14. februar 2023. Kl. 19.00 - 20.30. Festsalen, Wiedergården.

Fra "Engene" før Rødtjørnen og Hvidtjørnen blev bygget.

Sydstranden
Ca. 1969. Man skal bygge langs Krudttårnsvej. Annie og Alberts Jensen's døtre Anne og Annette m.fl. fortæller bl.a. om, hvad der lå på "Engen" inden Rødtjørnen, Hvidtjørnen og Store Magleby Strandvej blev bygget. (Foto: Historisk Arkiv, Museum Amager).Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.00 - 19.29.

Ordinær Generalforsamling for 2022.


Festsalen, Wiedergården


Dagsorden med de enkelte punkter følger.Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.30 - 21.00.

Genbesøg af Dragør's tidl. sognepræst Erik Norman Svendsen.


Causeri nr. 2. Festsalen, Wiedergården


Guidetur
Tidl. præst i Dragør og tidl. biskop i København Erik Norman Svendsen fortsætter sit causeri.Efter generalforsamlingen byder vi velkommen til Erik Norman Svendsen, der vil fortsætte sit causeri fra april 2022.

I 1992 blev Erik Norman Svendsen udnævnt til Københavns biskop og tjenesteboligen på E. C. Hammersvej blev udskiftet med Bispegården i Nørregade.

I denne stilling havde biskoppen stadig kontakt med de sogne, hvor han havde været præst. Sundkirken, Brønshøj, Skovlunde og Dragør.

Mange personlige kontakter var blevet etableret.

Erik Norman Svendsen gik på pension som biskop i 2009, men fortsætter som aktiv præst og ikke mindst foredragsholder.

Gennem perioden som biskop og Kongelige konfessionarius (regentens personlige sjælesørger og kongefamiliens præst), har mange hørt og set Erik Norman Svendsen i radio og Tv.

Kom og lyt til mere fra den periode og måske også et par historier, der ikke er almindelig kendt.

Dragør kirke har stillet deres parkeringsplads til rådighed den aften. CV: Erik Norman Svendsen

Tirsdag den 25. april 2023. kl. 19.00. Festsalen. Amagerdragten.


Lisbeth Møller fortæller om dragter og viser detaljer på Marchen Leths dragt.


I 1996 udkom bogen om Amagerdraget skrevet af Lisbeth Møller, Birte Hjorth med fotos af Dirch Jansen.

Amagerdragten - Historisk Forening Amagerdragten - Historisk Forening Amagerdragten - Historisk Forening
Tv: I februar 1993 fortæller Lisbeth Møller detaljer om "Sørgedragten". Midt: Forside fra bogen der udkom i 1996. (Fotos: Dirch Jansen, Museum Amager). Th: Marchen Leth ved Store Magleby kirke ved jubilæet 20. maj 2022. (Foto: Dines Bogø).


Amagerdragt. Hvor mange typer er der? Hvornår blev de anvendt? (Foto: Visit-Dragoer).Søndag den 7. maj 2023. kl. 14.00. Byvandring på Nordstranden.


Dines Bogø er guide.


Hør om "Den hvide Dame", "Skovtroldene", "Hestetyven", "Giftblanderen", "Den gode hvide Mand", husnavne m.v.


1949. Villa "Ra-ma-Tocan". Et stop på byvandringen.Tirsdag den 6. juni 2023. kl. 19.00. Bent Kofoed fortæller.


Lokale med gammel viden fortæller: Emnet "Min barndoms Dragør".


Vi synes vel alle, at vi kender Dragør - et lille fiskerleje ved Øresunds kyst. Det lyder jo meget romantisk og idyllisk.

Men hvordan oplever en lille dreng sin barndom og opvækst i dette samfund og hvorledes udvikler og ændrer byen og dens indbyggere sig gennem tiden? Vores medlem Bent Kofoed-Hansen causerer over dette.

Vi hører om nogen af byens originaler (det var de fleste den gang) og det daglige liv ledsaget af morsomme og interessante billeder fra perioden 1945 - 1958.


Bent Kofoed- Hansen / Dines Bogø - Historisk Forening
1958. Bent Kofoed-Hansen.