Nye foredrag, møder og byvandringer.. Bogø ..Webmaster: Dines BogøAfholdte arrangementer ..... Dines Bogø .... Visit Dragør ..... Dines Bogø .... Museum Amager


Søndag den 4. september 2022. Guidetur på Fristranden Kl. 14.00.


Byvandring på Øresunds Allé og sideveje. Mødested ud for "Villa Pynten", Løkkerenden 3. Turen er på ca. 980 m og varer 1-1½ time.

Der er ingen tilmelding.

Guidetur
4. september 2022. Guidetur på Fristranden med Dines Bogø.Oktober 2022. Kystsikring Før, nu og i fremtiden.Hvornår begyndte man at bygge diger på Amager? Hvordan er situationen nu? Hvad sker der de næste 100-1.000 år?

Arrangement er under planlægning evt. i samarbejde med en anden forening.
Tirsdag den 8. november 2022. Kl. 19.00. Bent Kofoed-Hansen fortæller.


Festsalen, Wiedergården. "Dragør som krigshavn".

Hvad har Vorbasse, "professor Labri" og Dragør med hinanden at gøre?

Tidligere havnefoged Bent Kofoed-Hansen vil i sit foredrag "Dragør som Krigshavn" blandt andet belyse dette forhold.

Guidetur
8. november 2022. "Dragør Fort spillede en vigtig rolle i muligheden for minespærring af Øresund".

Foredraget er en populærhistorisk gennemgang af den rolle Dragør og Dragør Havn har spillet i Danmarks "krigshistorie" helt tilbage fra oprettelsen af Danmarks første lodseri i 1684 med det formål at hjælpe Flådens skibe gennem Drogden.

Yderligere om Dragørs rolle under Første og Anden Verdenskrig op til i dag, hvor Marinehjemmeværnet har deres fartøj BOPA fast stationeret i Dragør havn, som et vigtigt led i farvandsovervågningen og søredningstjenesten.

Foredraget ledsages af en kavalkade af billeder til belysning af emnet.Tirsdag den 17. januar 2023. Kl. 19.00 - 20.30. Festsalen, Wiedergården.

Foredrag af Martin Corfix. "De hvide Busser 1944-45".

Martin Corfix Hvide Busser
Martin Corfix vil også fortælle om Dragørborgere,der blev reddet med De hvide Bussser fra Kz-lejre i Tyskland.

Martin Corfix er cand. teol og sognepræst i Lynge på Sjælland. Han var i en årrekke med i forskningsprojektet "Kirken under besættelsen". I en lang række artikler og foredrag har han belyst danske præster og teologer, som virket i nazismens brændpunkt.

Hitlers oprindelige ordre var, at ingen fange skulle falde levende i de allieredes hænder. Alle gerninger skulle slettes og alle overlevende fanger myrdes. I dette ragnarok lykkedes det i et forunderlig puslespil af svenske, danske og norske aktører at redde 17.300 mennesker. Detaljer om fordraget

Februar 2023. Amagerdragten.


Arrangement er under planlægning evt. i samarbejde med en anden forening.Amagerdragt. Hvor mange typer er der? Hvornår blev de anvendt? (Foto: Visit-Dragoer).Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.00 - 19.29.

Ordinær Generalforsamling for 2022.


Festsalen, Wiedergården


Dagsorden med de enkelte punkter følger.Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.30 - 21.00.

Genbesøg af Dragør's tidl. sognepræst Erik Norman Svendsen.


Causeri nr. 2. Festsalen, Wiedergården


Guidetur
Tidl. præst i Dragør og tidl. biskop i København Erik Norman Svendsen fortsætter sit causeri.Efter generalforsamlingen byder vi velkommen til Erik Norman Svendsen, der vil fortsætte sit causeri fra april 2022.

I 1992 blev Erik Norman Svendsen udnævnt til Københavns biskop og tjenesteboligen på E. C. Hammersvej blev udskiftet med Bispegården i Nørregade.

I denne stilling havde biskoppen stadig kontakt med de sogne, hvor han havde været præst. Sundkirken, Brønshøj, Skovlunde og Dragør.

Mange personlige kontakter var blevet etableret.

Erik Norman Svendsen gik på pension som biskop i 2009, men fortsætter som aktiv præst og ikke mindst foredragsholder.

Gennem perioden som biskop og Kongelige konfessionarius (regentens personlige sjælesørger og kongefamiliens præst), har mange hørt og set Erik Norman Svendsen i radio og Tv.

Kom og lyt til mere fra den periode og måske også et par historier, der ikke er almindelig kendt.

Dragør kirke har stillet deres parkeringsplads til rådighed den aften. CV: Erik Norman Svendsen