Afholdt arrangement.. Bogø ..Webmaster: Dines Bogø




Tirsdag den 31. januar 2023. Kl. 19.00 - 21.00. Festsalen, Wiedergården.

"De hvide Busser 1944-45"

95 deltagere overværede foredraget af Martin Corfix.

Martin Corfix Hvide Busser
Martin Corfix fortalte også om Dragørborgere, der blev reddet med De hvide Bussser fra Kz-lejre i Tyskland.

Martin Corfix er cand. teol og sognepræst i Lynge på Sjælland. Han var i en årrekke med i forskningsprojektet "Kirken under besættelsen". I en lang række artikler og foredrag har han belyst danske præster og teologer, som virket i nazismens brændpunkt.

Hitlers oprindelige ordre var, at ingen fange skulle falde levende i de allieredes hænder. Alle gerninger skulle slettes og alle overlevende fanger myrdes. I dette ragnarok lykkedes det i et forunderlig puslespil af svenske, danske og norske aktører at redde 17.300 mennesker.
Detaljer om fordraget ... Dines Bogø ... Digital omtale
Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Omtaler i lokale medier på Amager.



Fra aftenen:

Fotos fra foredraget Formanden Dines Bogø bød velkommen og nævnte, hvorfor foreningen havde inviteret Martin Corfix til at fortælle om De hvide Busser. Under et besøg på Lynge Præstegård så Dines Bogø en håndbygget model af en Dansk hvid Bus, der deltog i redningsaktionerne i 1945. Da Martin Corfix så fortalte, at det var en af hans specielle interesser, var det oplagt med et foredrag.

Martin Corfix fortalte kort om baggrunden for redningsaktionen. Brud i august 1943 med Den tyske Værnemagt og Den danske Regering. Forfølgelsen af De danske Jøder. Arrestation af Det danske Politi og mange modstandsfolk.

Fra Dansk side arbejdede man på at hjemtage de danske fanger fra tyske lejre. Primært var det Socialministeriet, der uofficelt i samarbejde med læger planlagde hjemtransporten. Ajourførte oplysninger om, hvor fangerne befandt sig, fik man fra danske præster i Hamburg og Berlin, der havde besøgte Kz-lejrene.

På et sent tidspunkt kom Svensk Røde Kors ind i billedet. Med svenske benzindrevne busser hjemtog man de første fanger, men der kom først gang i de store transporter, da 200 danske hvidmalede busser i april 1945 blev mobiliseret.

Danske præster i Tyskland og udsendte danske repræsentanter forhandlede i Tyskland lige så aktivt som Greve Folke Bernadotte. I mange år efter Befrielsen hørte man udelukkende om "De svenske Busser" og først for ca. 40 siden, blev der skrevet de første større bøger om de danske busser og ambulancer. Den store indsats med redning af 17.500 nordiske fanger.

Martin Corfix omtalte bl.a. kystbetjent Fritz Martin Knudsen og fiskerhustru Ellen Wilhelmine Nielsen fra Dragør, der blev reddet hjem med busserne.

Afsluttende med spørgsmål og løfte om at man kunne skrive til foreningen, der ville sende yderligere detailspørgsmål til Martin Corfix.

Dines Bogø - Dragør Nyt
Dragør Nyt, 1. februar 2023. Redaktionen havde hørt om det store fremmøde.

Dines Bogø - Dragør Nyt
Dragør Nyt, 8. februar 2023.