Afholdt arrangement...... Bogø .....Webmaster: Dines Bogø

Fotos fra aftenen ... Dines Bogø ... Afholdte arrangementer ... Dines Bogø ... Ny arrangementer


Tirsdag den 8. november 2022. Kl. 19.00. Bent Kofoed-Hansen fortalte.


Foredrag i Festsalen, Wiedergården. "Dragør som krigshavn".


Hvad har Vorbasse, "Professor Labri" og Dragør med hinanden at gøre?

Tidligere havnefoged Bent Kofoed-Hansen fortalte for 57 deltagere i sit foredrag, "Dragør som Krigshavn" om tiden tilbage til 1600-tallet.

Guidetur
8. november 2022. "Dragør Fort spillede en vigtig rolle i muligheden for minespærring af Øresund".

Foredraget var en populærhistorisk gennemgang af den rolle Dragør og Dragør Havn har spillet i Danmarks "krigshistorie".

Helt tilbage fra oprettelsen af Danmarks første lodseri i 1684 med det formål at hjælpe Flådens skibe gennem Drogden.

Yderligere om Dragørs rolle under Første og Anden Verdenskrig op til i dag, hvor Marinehjemmeværnet har deres fartøj BOPA fast stationeret i Dragør havn, som et vigtigt led i farvandsovervågningen og søredningstjenesten.

Foredraget var ledsaget af en kavalkade af flotte og relavante billeder, der belyste emnet. Bl.a. om spionage fra Østblokken mod Dragør under den kolde krig. Fra 1960 havde Dragør færgeanlæg, hvor der kunne landsættes større militærkøretøjer.

Bent Kofoed kan sit stof og svarede på mange spørgsmål efterfølgende. Fotos fra aftenen.

På gensyn til Bent Kofoed-Hansen's næste foredrag den 6. juni 2023