Afholdt arrangement.. Bogø ..Webmaster: Dines Bogø


Tirsdag den 26. april 2022. Besøg af Dragør's tidl. sognepræst Erik Norman Svendsen.


Festsalen, Wiedergården kl. 19.00 - 21.20. 86 deltagere.

Omtale i Dragør Nyt ... Dines Bogø ... CV: Erik Norman Svendsen


Erik Norman Svendsen nævnte flere gange "Dragørs lyksaligheder". Den tidligere sognepræst i Dragør, stadig aktiv præst og nu pensioneret biskop, fortalte om starten i Dragør i efteråret 1986. Det blev til seks fantastiske arbejdsår. I samme periode var Norman Svendsen også provst over stiftet, der dengang bestod af hele Amager, fra Sydspidsen af Amager til Københavns Havneløb.

Dengang blev det til mange cykelture rundt på øen. Dragør Søbad, møderne i Borgerforeningen, Dragør havn, specielt Nordre Mole blev omtalt.

Der var en særlig hilsen til mange af byens markante nu afdøde borgere.

Erik Norman Svendsen fortalte om Amagers kirker og deres forvaltning. Få måneder efter, at han blev biskop blev Amager delt i to provstier: Amagerland (Dragør og Tårnby) og Amagerbro provsti (Sundbyerne, Amagerbro og Christianshavn).

Erik Norman Svendsen sluttede med at sige. "Selv efter fraflytning til Bispegården i København og senere til Valby Bakke savner Margit og jeg stadig Amager og Dragør - og vore gode naboer og bysbørn".

Dines Bogø - Erik Norman Svendsen Dines Bogø - Erik Norman Svendsen
Latteren rullede og Erik Norman Svendsen blev flere gange afbrudt af klapsalver. Carsten Westring udtrykte i pausen sin glæde over at "blive ført tilbage ad Memory lane".

Dines Bogø - Erik Norman Svendsen Dines Bogø - Erik Norman Svendsen Dines Bogø - Erik Norman Svendsen
I pausen og efter afslutningen kom mange forbi og hilste på Margit og Erik Norman Svendsen. Formanden, Dines Bogø, takkede på foreningens vegne for besøget.

Sponsor: Spar Nord, Dragør Afd.