Afholdt arrangement.
30. april 2019. Museum Amager historisk.


Kl. 19.30 - 21.30. Festsalen, Wiedergården.


Hvornår blev Amager Museumsforeningen oprettet. Den første bygning og op til i dag?


Museumsleder Søren Mentz fortæller museets historie.


Foreningen byder velkommen til medlemmerne, kommende medlemmer samt museumsforeningernes medlemmer og Wiedergårdens Venner.
Museum Amager - historisk

Historien om museet går tilbage til begyndelsen af 1900-tallet.

I 2008 blev Museum Amager oprettet. Det var en sammenslutning af Dragør Kommunes kulturhistoriske museer, for selvom det er en lille kommune, fandtes der to statsanerkendte museer, et i Dragør og et i Store Magleby.

Industrialiseringen var endelig ved at nå Store Magleby og truende med at ændre det traditionsbårne samfund, som havde eksisteret siden hollændernes indvandring.

Derfor samlede Dirch Jansen på lokalhistoriske genstande, og hans samling er fortsat kernen i Amagermuseets udstillinger. Hør hvorfor museet i Store Magleby har en "Dragørstue" og hvorfor det var lokalt sprængstof.

Udover det historiske rids vil foredraget beskrive Museum Amagers rolle i det 21. århundrede, og belyse hvordan det arbejder med lokalhistorie.

Museum Amager - Lokalhistorisk Forening Museum Amager - Lokalhistorisk Forening
Amagermuseet på Hovedgaden blev indviet i 1922. Hvad skete der før 1922? Hvad skete der efterfølgende. Museumsleder Søren Mentz fortæller.
Omtale: Dragør Nyt ... Dines Bogø ... Omtale: Dragør Nyheder.DK. I ... Dines Bogø ... Omtale: Dragør Nyheder.DK. II

Fra dagen


Formanden Claus Ehlers bød velkommen til 63 deltagere. Efter et kort oplæg blev museusmleder Søren Mentz budt velkommen.

I ca. 1½ time fortalte og underholdt Søren Mentz. Der blev draget mange paraller mellem traditioner og modernitet. Hvordan opbyggede man museer for 50-100 år siden? Hvilke oplevelser forventer gæsterne i dag på et museum?
Søren Mentz fortalte om Dirch Jansens samling i Store Magleby, der indgik i det nye museum på "Gammelgård", Hovedgaden 12.

I 1930 blev der oprettet et museum i Dragør. Hvordan blev det modtaget i Store Magleby, der var "hele" Amagers museum?

Søren Mentz fortalte om sammenlægning af museerne og de forskellige støtteforeninger.

26. juni 2019 afsløres billedkunstneren Peter Carlsens nye maleri på Nordgård. Søren Mentz fortalte om det foreløbige arbejde og inspirationen bl.a. fra skoleelevers tegninger.

Mange andre emner med relation til museer blev berørt og Søren Mentz svarede på mange spørgsmål. Bl.a. at man på Historisk Arkiv havde lydoptagelser med Dragør-dialekt. Men hvordan man for 100 siden i Store Magleby landsby? Det undersøges?

Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør
Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør
Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør
Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør
Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør
Glimt fra aftenen 30. april 2019 med Søren Mentz.