Afholdt arrangement.
Tirsdag den 20. marts 2018. Ordinær Generalforsamling.


Kl. 19.00 - 19.29. Festsalen, Wiedergården.


Jørgen Balslev Clausen blev uden modforslag valgt til dirigent.

Dagsorden
Velkomst og Beretning
Alle opstillede blev genvalgt
Ingen indkomne forslag