Afholdt arrangement.
Tirsdag den 21. marts 2017. Kl. 19.30. Ordinær Generalforsamling.
Afholdt i Kedelhuset, Wiedergården 23. Deltager: 79 medlemmer


Formanden Claus Ehlers bød velkommen og nævnte bl.a. at der var sørget for øl, vand og vin til de fremmødte.

Arkivleder Henning Sørensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dato, måned, sted og kun for medlemmer.

Generalforsamling DLF 21. marts 2017

Bogø Formanden mindedes fire afdøde medlemmer.

Claus Ehlers fortalte om arrangementerne i foreningen siden sidst og nævnte, at der var kommet mange nye medlemmer og medlemsantallet ligger på ca. 300. Et antal, der set med indbyggerantallet på Sydamager, er højt.

Der blev også orienteret om kommende arrangementer. Både de arrangementer, der er fastlagt og de øvrige, hvor dato ikke er fastlagt. Ligeledes fortalte formanden om beslutningen omkring fremtidigt medlemsblad.

Lis Klynge gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.

Kontingent for 2018 uændret (150 kr. for enkeltmedlemsskab og 200 kr. for familie).

Mindre justeringer af vedtægter blev godkendt. Ingen øvrige forslag og poster i bestyrelse m.v. blev besat uden modforslag.

Under eventuelt ønske om udflugt til Saltholm. Claus Ehlers, der også er bestyrelsesmedlem i Saltholmejerlauget, lovede at undersøge muligheder.

Almindelig tilkendegivelse af, at man var meget tilfredshed med arrangementerne og bestyrelsens arbejde.
Formandens tale. Udsnit
Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør Lokalhistorisk Forening, Dragør