Afholdt arrangement.




Tirsdag den 9. august 2016. Kl. 19.00 - 20.45.




Dines Bogø's byvandring ved den nordlige del af Søndre Strandvej "Den høje Vej".


Arne Jacobsens Badeetablissement, Sylten, Campingpladsen Arne Jacobsens Badeetablissement, Sylten, Campingpladsen
Historiker Dines Bogø fortæller om Arne Jacobsens badeetablissement, badeanstalterne og en spektakulær landgang. (Fotos fra 1933 og 1938).

Anden halvdel af turen længere sydpå ved Sylten, Blegene, Teltlejrene m.v. afholdes ved en anden lejlighed. (Foto fra 1933).

Turens længde vil maks. blive 1½ km, måske lidt kortere afhængig af vejret.

Mødested. Hjørnet af Vestgrønningen og Wiedersvej.

Alle er velkommen og deltagelse er gratis.




Dragør Lokalhistoriske Forening Dines Bogø - DLF ← Byvandringen omtalt i Dragør Nyt 2. august 2016.







Arne Jacobsens Badeetablissement
86 deltog i byvandring og en enkel lille byge på ½ minut forstyrrede ikke.

Arne Jacobsens Badeetablissement
Plan for ruten. Start Vestgrønningen 58 og slut Enggårdens Park, Strandjægervej 19.

Arne Jacobsens Badeetablissement
1938. Sydstranden med "Funkisetablissementet.

Første gang "vi har set så meget grønt på en byvandring" var en af kommentarene. Udvalgte fotos fra turen Artikler om badeanlæg