Afholdt arrangement.
Onsdag den 20. juli 2016. Kl. 18.00 - 21.15.


Lods Hans Bach Jeppensen. Del 1 af erindringerne blev præsenteret.


Hans Bach Jeppesen
Onsdag den 20. juli 2016 ville afdøde lods Hans Bach Jeppesen være fyldt 91 år. I den anledning blev der afholdt en særlig aften, hvor de mange der kendte Hans i fællesskab kunne mødes.

Den særlige aften foregik i Havnepakhuset med spisning og musikalsk underholdning af Fin Alfred og Mogens Bille.

Hans Bach Jeppesen - Sven Ole Rosenkilde
Sven Ole Rosenkilde og personale havde sørget for skipperlabskovs, kaffe og kage. Som optakt inden selve mødet blev vi budt velkommen med canapeer.

Erindringsbogens første bind er på 280 velskrevne sider blev præsenteret af formanden Claus Ehlers.

Indholdet er samlet og udgivet af Claus Ehlers efter aftale med Hans Bach Jeppesen, der kort før sin død i december 2015 nåedet at se første prøvetryk af bogen.

Hans Bach Jeppesen Hans Bach Jeppesen Hans Bach Jeppesen
20. juli 2016. Havnepakhuset. Fin Alfred og Mogens Bille underholdt ved spisningen og kaffen. Claus Ehlers overrakte Hans Bach Jeppesens søn Teis et dedikeret eksemplar af første bind af erindringerne.


Bogens officielle udgivelse vil ske på Lodsens Dag på Danmarks Lodsmuseum lørdag den 30. juli 2016.

Hans Bach Jeppesen Hans Bach Jeppesen Hans Bach Jeppesen