Afholdt arrangement.
Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00 - 19.25.


Ordinær Generalforsamling.


Blev afholdt i Kedelhuset, Widergården 23, 1. sal., 2791 Dragør


Dragør Lokalhistoriske Forening

DLF
På vegne af formanden (der havde fået lungebetændelse) bød Dines Bogø velkommen til Ordinær Generalforsamling og efterfølgende foredrag om "Flugten til Sverige".

Claus Ehlers blev valgt til dirigent.

Formanden, Kurt Mathisen's beretning blev oplæst af Dines Bogø. Ingen bemærkninger.

Leise Hansen gennemgik regnskabet. Ingen bemærkninger.

Kontingent for 2016 uændret (100 og 150) kr.

Kurt Mathisen genvalgt til formand.

Dines Bogø genvalgt som sekretær.

Tidl. revisor Lis Klynge valgt som bestyrelsessuppleant.

Tidl. bestyrelsessuppleant Else Lykke Madsen overtaget revisorposten og Christian Clausen genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt ønske om, at de enkelte indlæg i medlemsbladet Kikkenborgen er signeret.

Claus Ehlers og Dines Bogø fortalte om bøgerne, der blev udgivet på Dragør Forts 100 jubilæumsdag samt om den nye DVD, som Dragør Videogruppe lige har udsendt med filmklip fra samme jubilæumsdag.

Dorrit og Jan Norden blev budt velkommen og øvrige ikke medlemmer blev budt velkommen til foredraget efter Generalforsamlingen.