Afholdt arrangement...... Dines Bogø .......Webmaster: Dines Bogø


Lørdag, den 16. oktober 2010
Guidetur Besøg på Nyholm, Marinestation Holmen, København
Dragør Lokalhistoriske Forening - Nyholm Peter Thorning Christensen var guide på selv Holmen. Mogens Holm var guide på radiostation OXA.

Deltagerne blev vist rundt på Marinens gamle Radiotation OXA, der er flyttet til Nyholm og restaureret. Palle Kruse og Mogens Holm fortalte om radioen udvikling og om starten på Flådens Radio i 1908.

Der var mulighed for at se alle de flotte udstillede genstande. Bygningen ligger på det militære område, der er bevogtet af bevæbnet militærpoliti med hunde.

Efterfølgende viste Peter Thorning Christensen rundt i Frd. Vs mastekran.

Fra toppen, men den flotte udsigt over Storkøbenhavn, fortalte, Thorning Christensen om den gamle flådehavn og om anlæg af "Nyholm" m.v. og flådens udflytning.

Sluttelig viste Thorning Christensen rundt ved batteriet Sixtus med de ældre og nyere kanoner.
Fotos fra turen