Afholdt arrangement.
16. september 2008. Svenskerne på Amager. Salen, Vestgrønningen 20.


Morten Dreyer fortalte om:
"Svenskerne på Amager 10. oktober 1658. Rytterslaget ved Dragør".
Træfningen i Dragør skete i forbindelse med Københavns belejring 1658.

8. oktober 1658 havde svenskerne landsat ca. 1.100 fodfolk og ca. 400 ryttere ved Dragør. Danskerne og og tyske lejesoldater søgte ind til København. På vej mod København afbrændte svenskerne huse og gårde på Amager. Da svenskerne nåede til Sundbyerne satte danskerne selv ild til de derværende huse og gårde.

Frederik_III.jpg Karl_X_Gustav.jpg
Tv. Frederik d. 3 red i spidsen for tropperne, der jagtede svenskerne. Th. den svenske konge Karl X. Gustav, der var tæt på, at blive fanget i Dragør.

10. oktober 1658 om morgenen startede danskerne et udfaldt fra det belejrede København mod de svenske styrker på Amager. Svenskerne tog flugten tilbage mod Dragør.

Den danske styrke indhentede svenskerne øst for St. Magleby. Svenskerne mistede mange soldater. De overlevende svenskere trak mod Dragør og der var mindre træfninger undervejs.

Ved Strandstræde i Dragør lykkedes det næsten for løjtnant Mikkel Skov at tage Karl X. Gustav til fange. Han fik fat i kongens kappe for at trække ham af hesten. Men kongen blev reddet i sidste øjeblik og kunne kaste sig ud i vandet og undslippe.

Var den svenske konge blevet taget til fange på stranden i Dragør var hele Nordens historie blevet fuldstændigt ændret.Læs mere om løjtnant Mikkel Skov:

Spejderne ... Dines Bogø ... Biografi ... Dines Bogø ... Vejskilt i Sundby