Afholdt arrangement.
16. oktober 2001. Møde på Dragør Fort


Dragør Fort - Generelt Fortet: 1940-1941............... Dines Bogø ............. Dragør FortUmiddelbart før foreningens arrangement på Dragør Fort den 16. oktober 2001 fik vi mulighed for at låne en stor samling fotos af fortes taget i perioden maj 1940 - maj 1941.

I den periode var der både dansk og tysk mandskab på Dragør fort. Et forhold, der har været kendt, men kun som en periode på 1 måned, og ikke som en aftale, der strakte sig over flere år.

Kystartilleriforeningens formand Bent Nielsen fortalte om mødelokalerne på Dragør fort og om foreningens historie.

Orlogskaptajn Peter Thorning Christensen fortalte om fortets historie og om baggrunden for anlæg af den ydre fortrække uden for København.

Poul Erik Bindner viste rundt på fortet og startede bl.a. en af de store B&W motorer fra 1951, der stadig kan forsyne fortet med el.

Sekretæren Dines Bogø viste fotos af Dragør fort og omegn.

Tidl. marinesoldat Hans Fruegaard Nielsen (87 år), der var værnepligtig maskinmester på fortet fra sommeren 1940 - sommeren 1941, var indbudt og mange af Fruegaard Nielsens fotos fra den periode var fremlagt.

Foreningen bød på øl og vand til de mange fremmødte.Nogle af de spørgsmål, der blev rejst under foreningens besøg den 16. oktober 2001:

"Skal Dragør kommune eller private købe det fredede fort? Hvad kan det bruges til? Hvad er prisen? Hvad koster det i årlig vedligeholdelse? I maj 2002 kan en del af de spørgsmål sikkert besvares, når det bliver afgjort, hvem der skal overtage fortet efter Forsvarsministeriet.

Se mere om salget her.