Afholdt arrangement.
5. august 2001. Udflugt til Saltholm

Saltholm - Generelt Saltholm som befæstet ø Fotos fra udflugten Søfronten og Sydfronten ............... Dines Bogø ............. Saltholm


Søndag den 5. august 2001 besøgte 25 medlemmer af Dragør Lokalhistoriske Forening øen Saltholm.

Denne gang var det vestsiden der var målet, bl.a. med det gl. Saltholm Batteri. Flere medlemmer benyttede lejligheden til at besøg Amager Skoven midt på øen.

Flot solskin på hele turen. Passende pauser med varm kaffe, kolde øl, og hvad dertil hører.

Georg Zimling førte "Saltholm-bussen" og Hans Zimling sørgede for hygge i Barakkegården og rundvisning på Saltholm Museet.

Skibsfører Ib Ole Olsen sikrede at hele selskabet kom godt frem og tilbage.

Vores militærsagkyndige, orlogskaptajn Peter Thorning Christensen, fortalte om militæret på Saltholm i årene 1904-1945.

Bestyrelsesmedlem Claus Ehlers, der også er bestyrelsesmedlem i Saltholmejerlauget, fortalte bl.a. om, hvad Saltholm blev og bliver brugt til. Græsning, udlejning af arealer m.v.

To nye medlemmer fra Sundby lavede notater og fotograferede. De arbejder på en ny bog om Saltholm.

Formanden, Kurt Mathisen afsluttede den vellykkede dag med at takke brødrene Zimling og skibsfører Ib Ole.