Afholdt arrangement.. Bogø ..Webmaster: Dines Bogø
Onsdag den 18. april 2001. Kl. 19.30 - 22.00


Besøg i Amagerbankens Hovedsæde, Amagerbrogade 25

Amagerbanken: Generelt Bankens historieker Erik Housted bød velkommen og fortalte om bankens historie.

De fremmødte fik lejlighed til at se ældre film fra filialerne i Dragør. Gunnar "Nu" Hansen kommenterede begivenhederne på filmene.

Amagerbanken Amagerbanken Amagerbanken
Arkivfotos.

Efter banken havde trakteret med mad og drikke, fortalte Erik Housted om repræsentationslokalerne, som engang var bolig for Laurits Peter Holmblad med tilnavnet "Amagers Konge".

Efter spørgerunden om Amagerbanken og familien Holmblad, blev der mulighed for at de nævnte lokaler, og Erik Housted havde opstillet en stor plancheudstilling om bygningen, omgivelserne og familien Holmblad.

Amagerbanken
1927. Annonce fra Amagerbanken.

Erik Housted er en kapacitet, hvad angår bankens historie, og Erik har skrevet mange lokalhistoriske bøger bl.a. om Amager. Det forlyder fra velunderrettet kilder, at Erik er ved at færdiggøre et afsnit om Sundby i en ny Amagerbog.

Ved tidligere lejligheder har Islands Brygge Lokalhistoriske Forening deltaget i vores arrangementer. Foreningens medlemmer var også inviteret med til mødet i Amagerbanken, og derfor benyttede Erik Housted lejligheden til at fortælle generelt om bankens filialer, og i særdeleshed om filialen på Islands Brygge.

Amagerbanken Amagerbanken
Fra besøget den 18. april 2001. (Fotos: Dines Bogø).